หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
ใส่ใจในการสนับสนุนการศึกษาในตำบล
ศาสนาในตำบล
พลังงานทดแทน
นางพรรณี ใจแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
       
 
       
    พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
    การจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
    การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
    ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
    ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
    ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
    สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่
    พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
    การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
    การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-945-6
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 056-410-945-6 โทรสาร : 056-410-945-6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 14,035,055 เริ่มนับ 19 มิ.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10