หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางลีนา ฉิมะวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
โทร : 0818481081
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง


นายวิชาญ จันทร์แย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0864157113


นางลีนา ฉิมะวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818481081


นางลีนา ฉิมะวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818481081