หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โควิด 19 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ชื่อใหม่ คือ \"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์อุทิศ\" [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินการ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)