หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563 วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2563 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)